Välkommen att kontakta oss

Kundservice
Mail: customerservice@conturashower.com
Telefon:  +46 454 120 00

Order
Mail: order@conturashower.com

Växel: +46 454 120 00

Växel Norge: +47 22 20 21 00

Besöks- och postadress:
Contura Shower AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum
Sverige

Kontaktpersoner försäljning

Anders Nilsson
Anders NilssonSälj Sverige Öst/Norr
E-post Anders
Tel: +46 (0)700 373 173
Anna Johnsson
Anna JohnssonSälj Sverige Syd
E-post Anna
Tel: +46 (0)702 857 167
Christer Andrén
Christer AndrénSäljchef Norden + Sverige Väst
E-post Christer
Tel: +46 (0)708 405 521
Erik Mamen
Erik MamenSälj Norge
E-post Erik
Tel: +47 47 458 415
Harald Skaug
Harald SkaugSälj Norge
E-post Harald
Tel: +47 97 738 171
Jan Kristensen
Jan KristensenSälj Danmark
E-post Jan
Tel: +45 61 191 917
Matti Leppänen
Matti LeppänenSälj Finland
E-post Matti
Tel: +358 452 088 288

Kontaktpersoner Ledning

Per Montelin
Per MontelinCEO, Technology
E-post Per
Tel: +46 (0)730 446 165
Patrik Jarlhage
Patrik JarlhageHead of Sales & Marketing
E-post Patrik
Tel: +46 (0)761 455 833
Bert-Ola Nilsson Sohl
Bert-Ola Nilsson SohlPlant Manager
E-post Bert-Ola
Tel: +46 (0)706 325 763