Contura Shower AB’s målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Contura Steel sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Vi kan komma att göra ändringar i vår sekretesspolicy och den senaste versionen av sekretesspolicyn finns alltid på vår hemsida.

Insamling och användning av personuppgifter

När du beställer produkter via Contura Shower AB’s webbsidor eller kundservice samlar vi information om dig såsom personuppgifter och annan information du anger i dina beställningar.

Den information som vi samlar in innefattar men är ej begränsad till:

 • Namn
 • Födelsedatum (i de fall våra rutiner kräver bedömning av kreditvärdighet)
 • Kontakt och leveransuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-post)
 • Betalningsinformation (t.ex. kreditkorts- eller betalkortsdetaljer)
 • Användaruppgifter för ”Min sida”

De personuppgifter som samlas in behandlas av Contura Steel eller avtalade underbiträden, för alla relevanta ändamål. Vi behandlar personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex

 • Orderläggning
 • Fakturering
 • Systemadministration (t.ex. konto- och behörighetsadministration, loggning, säkerhetsuppdateringar och support)
 • Tillhandahålla kundservice och garantiåtagande
 • Bokföring och revision
 • Legala åtaganden
 • Verifiering av kreditkort
 • Säkerhet

Lagringstid

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Contura Shower AB’s rättsliga skyldigheter.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade. Vänligen kontakta i sådant fall Contura Shower AB. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du
anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Contura Shower AB via kontaktsidan.

Skydd av personuppgifter

Det innebär alltid en risk att lämna ut och behandla personuppgifter. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Contura Steel har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. När du lämnar personuppgifter för någon annans räkning ansvarar du för att dessa personer har gett sitt samtycke till vår behandling i enlighet med denna sekretesspolicy och eventuella ytterligare villkor som gäller för den specifika behandlingen.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2023-11-23

Personuppgiftsansvarig

Contura Shower AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum
Org.nr: 559439-8363