Reklamation

Upplever du problem med en av våra produkter?

Använd vårt reklamationsformulär för att snabbt rapportera eventuella fel eller brister. Fyll i dina uppgifter och detaljerad produktinformation nedan, så kan vi effektivt hantera din reklamation och återkoppla med en lösning.

Current step:1. Anmälare
2. Produkt

1. Information om anmälare

2. Information om produkt

Du kan välja en eller flera filer.

Det går bra att välja flera bilder, sammanlagd storlek får dock ej överskrida 8MB. Tillåtna filtyper: .jpeg, .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx

Endast en fil tillåten, sammanlagd storlek får ej överskrida 3MB. Tillåtna filtyper: .jpeg, .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx

Contura Showers ordinarie garanti enligt AAVVS09 gäller endast vid fabrikations- eller konstruktionsfel. Contura Shower förbehåller sig rätten att debitera för servicebesöket om problemet ej beror på fabrikations- eller konstruktionsfel, samt om fel information lämnats om vilken produkt reklamationen gäller.